പ്രിയ സുഹൃത്തേ, റോമർ 12:21-ൽ പറയുന്നതുപോലെ, വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, “തിന്മയോടു തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക.” ഇത് തികച്ചും വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണ്, കാരണം തിന്മയോട് കൂടുതൽ തിന്മയോടെ പ്രതികരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ സഹജാവബോധം. നാം പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, “ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങിയെത്തി നിങ്ങളെ അവസാനിപ്പിക്കും." ഇത് നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക പ്രവണതയാണ്.

 

എന്നിരുന്നാലും, യേശുവിൽ മാത്രം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത്, നമ്മോട് മോശമായി പെരുമാറുമ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ പൗലൊസ് പറഞ്ഞു, 'പ്രിയമുള്ളവരേ, നിങ്ങൾ തന്നേ പ്രതികാരം ചെയ്യാതെ ദൈവകോപത്തിന്നു ഇടംകൊടുപ്പിൻ; പ്രതികാരം എനിക്കുള്ളതു; ഞാൻ പകരം ചെയ്യും' എന്നു കർത്താവു അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും, അവൻ പറഞ്ഞു, "നിന്റെ ശത്രുവിന്നു വിശക്കുന്നു എങ്കിൽ അവന്നു തിന്മാൻ കൊടുക്ക; ദാഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ കുടിപ്പാൻ കൊടുക്ക; അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ അവന്റെ തലമേൽ തീക്കനൽ കുന്നിക്കും.” എത്ര മനോഹരമായാണ് കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ. ശത്രുക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന വഴിയും കർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചുതരുന്നു. മത്തായി 5:44-ൽ യേശു പറയുന്നു, "നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ; നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ." തിന്മയ്‌ക്ക് നന്മ തിരികെ നൽകുന്നത് ശക്തി പ്രകടനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒന്നാണ്. നമ്മോട് ചെയ്ത തിന്മയ്ക്ക് പകരം നൽകുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും: "നിങ്ങൾ ദുർബലനാണ്." അതിനാൽ ദയയും ക്ഷമയും കൊണ്ട് ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്താക്കി മാറ്റും.

 

ഇങ്ങനെ, ദാവീദ് ശൗൽ രാജാവിനെ കീഴടക്കി. അപ്പൊ. പ്രവൃത്തികൾ 7:60-ൽ, സ്തെഫാനോസ് മുട്ടുകുത്തി: "കർത്താവേ, അവർക്കു ഈ പാപം നിറുത്തരുതേ എന്നു ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു." എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി, യേശുവാണ് നമുക്ക് പിന്തുടരാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക. ആളുകൾ അവനെ അപമാനിച്ചപ്പോൾ, അവൻ പ്രതികാരം ചെയ്തില്ല. അവൻ മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ പോലും, അവൻ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു, "പിതാവേ, ഇവർ ചെയ്യുന്നതു ഇന്നതു എന്നു അറിയായ്കകൊണ്ടു ഇവരോടു ക്ഷമിക്കേണമേ” ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ, ക്ഷമിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യുക. വിദ്വേഷം സൂക്ഷിക്കരുത്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്, നിങ്ങൾ തിന്മയെ ജയിക്കുകയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിച്ചവരാകുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ.

 

PRAYER: 

പ്രിയ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വചനത്തിലൂടെ എന്നോട് സംസാരിച്ചതിനും തിന്മയെ നന്മകൊണ്ട് ജയിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചതിനും നന്ദി. അങ്ങ് എനിക്ക് രണ്ട് കൽപ്പനകൾ തന്നിരിക്കുന്നു: നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക, അവർക്കുവേണ്ടിയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾക്കുവേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഞാൻ നല്ല പ്രവൃത്തി തുടരണമെന്നും എന്നെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്നും അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സ്നേഹമാണ് അങ്ങ് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങയെപ്പോലെ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്നേഹവും അനുകമ്പയും കൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയ്ക്കണമേ. അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചവർക്കുവേണ്ടിപോലും പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവർക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും കഴിയും. എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാ കയ്പേറിയ വികാരങ്ങളും ക്ഷമയില്ലായ്മയും നീക്കുകയും അങ്ങയുടെ സമാധാനത്താൽ എന്നെ വലയം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹ  സാന്നിദ്ധ്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും തിന്മയെ നന്മകൊണ്ട് ജയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങയുടെ നന്മയും കരുണയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും എന്നെ പിന്തുടരട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആമേൻ.