உலகத்திற்காக பிரார்த்தனை | இன்றே அழையுங்கள் - 8546999000
தேவனின் ராஜ்ஜியத்தைக் கட்டியெழுப்புவதில் கைகோருங்கள்      Donate Now

எங்கள் புதிய பாடல்கள்

இன்றைய ஆசிர்வாதம்

today-promise

தேவன் உங்கள்மேல் விசேஷித்தவிதமாக கரிசனை கொண்டிருக்கிறார்; அவர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க நினைவாயிருக்கிறார். அவர், உங்கள் நீதியும், நியாயமும், துதியும் தளிர்க்கும்படி செய்வார்....

இம்மாத ஆசீர்வாதம்

blessing-img

பாக்கியம் பெறுவதற்கு, அற்புதத்தை அனுபவிப்பதற்கு, சுகம் அடைவதற்கு, பணம் வருவதற்கு, வீட்டை திரும்ப பெறுவதற்கு, பரீட்சையில் வெற்றி பெறுவதற்கு, குடும்ப உறவு தொடர்வதற்கு, குழந...

24x7 கோடி கணக்கான மக்களுக்கு பிராத்தனை

கடந்த மாத புள்ளிவிவரங்கள்

img3
தொலைபேசி பிரார்த்தனை கோபுரம்
361,259 Calls
ஜூன் 2024 - பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது
img3
மின்னஞ்சல் பிரார்த்தனை விண்ணப்பங்கள்
52,734
பெறப்பட்டுள்ளது
img3
பிரார்த்தனை கோபுரங்கள் - வருகை
1,48,000 +
சேவைகள்

ஆசீர்வாத திட்டங்கள்

சாட்சியங்கள்

வரவிருக்கும் பிரார்த்தனை கூட்டங்கள்

Aug ' 24

25

Sunday

Special Blessing Meeting - Puducherry

From : 25-08-24 - 04:30 PM

To      : 25-08-24 - 08:00 PM

  Kamban kalai Arangam, Odiyan Salai, Bussy street, Near old bus standPuducherry - 605001

float-callfloat-prayerfloat-dollar