ലോകത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു | ഇന്നുതന്നെ വിളിക്കൂ - 8546999000
ദൈവരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കൈകോർക്കുക      Donate Now
blessing-img

നിങ്ങൾ നീതി തേടുകയാണോ?

22-Jul-2024

ദൈവം നിങ്ങളെ വ്യക്തിപരമായി കരുതുകയും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധാലുവുമാണ്. അവൻ നിങ്ങളുടെ നീതിയെയും ന്യായത്തെയും സ്തുതിയെയും മുളപ്പിക്കും....

blessing-img

ഇടുങ്ങിയ വഴികളിലൂടെ മുകളിലേക്ക് ചാടുക

01-Jul-2024

നിങ്ങൾ ഉന്നതികളിന്മേൽ നടക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളെ മാനിൻ്റെ പാദങ്ങൾ പോലെ ആക്കും. നിങ്ങൾ അനായാസം കയറുകയും ഉയരങ്ങളിലെത്തുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

പുനർനിർമിക്കുകയും താമസിക്കുകയും ചെയ്തു

30-Jun-2024

ദൈവം നിങ്ങൾക്കായി ആളുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ ജനവാസം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പാഴ് സ്ഥലങ്ങൾ പുനർനിർമിക്കും....

blessing-img

നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം വേണോ?

29-Jun-2024

നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ യഥാർത്ഥമായി ആനന്ദിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിക്കപ്പെടും....

blessing-img

യേശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള സുരക്ഷിതം

28-Jun-2024

ഒരിക്കലും ഇടറുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വിലപ്പെട്ടവരാണ്. കഴുകൻമാരെപ്പോലെ അവൻ നിങ്ങളെ ചിറകുകളിൽ ഉയർത്തും, നിങ്ങൾ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും മീതെ ഉയരും. നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും....

blessing-img

പാപം നീതിമാനെ കുറ്റം വിധിക്കുമോ?

27-Jun-2024

തൻറെ ദാസന്മാരുടെ പ്രാണനെ താൻ വീണ്ടെടുക്കുന്നുവെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. അവനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ആരും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ല....

blessing-img

അവനെ ഭയന്ന് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക

26-Jun-2024

ദൈവഭയത്തോടെ നാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവനു പ്രസാദകരമായിരിക്കും. നാം അവൻ്റെ കാൽക്കൽ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ, ദൈവഭയത്തോടെ നടക്കാൻ അവൻ നമ്മെ ഉപദേശിക്കും....

blessing-img

നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കുകയില്ല

25-Jun-2024

യേശുവിനെ നോക്കുന്നവർ പ്രകാശിക്കും, അവരുടെ മുഖം ഒരിക്കലും ലജ്ജിക്കുകയില്ല. ഭയപ്പെടേണ്ട. യേശു ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു, അവൻ്റെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അന്ധകാരത്തെ അകറ്റും....

blessing-img

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശമാണ്

24-Jun-2024

ശക്തനായ ഒരു പോരാളിയാകാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളെയും അവൻ്റെ അനന്തരാവകാശത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ അവൻ തൻ്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുകയും നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരും സന്തോഷമുള്ളവരും ആയിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ...

blessing-img

കുലുങ്ങാത്ത ജീവിതം പണിയുക

23-Jun-2024

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദേശം ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ശക്തവും പുഷ്ടിയുള്ളതുമായ ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കും....

blessing-img

നിങ്ങളുടെ ശത്രുവിനെ എങ്ങനെ നിരായുധരാക്കാം?

22-Jun-2024

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്താൽ, ക്ഷമിക്കുകയും മറക്കുകയും ചെയ്യുക. വിദ്വേഷം സൂക്ഷിക്കരുത്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ തിന്മയെ ജയിക്കുകയും പൂർണ്ണജയം പ്രാപിച്ചവരാകുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

നിത്യനായ ദൈവം നിങ്ങളുടെ സങ്കേതം

21-Jun-2024

നിങ്ങൾ ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോയാലും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദുർഗ്ഗം ആയിരിക്കും. അവൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

യേശുവിൻ്റെ കാൽച്ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക

20-Jun-2024

യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചും ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്തും അവനെ അനുകരിക്കാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം രൂപാന്തരപ്പെടും....

blessing-img

നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം ഇവിടെയുണ്ട്

19-Jun-2024

നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നീതി നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ നീതിക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയം വരുന്നു

18-Jun-2024

നിങ്ങൾ ദുഃഖവും വിലാപവും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം, എന്നാൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നു. അവൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തും, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയം വരുന്നു!...

blessing-img

ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുക

17-Jun-2024

നിങ്ങൾ ആത്മാവിലും സമ്പത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഫലപുഷ്ടിയുള്ളവരാകുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യും....

blessing-img

How to Gain Riches?

16-Jun-2024

God bestows riches and honor upon those whom He deems worthy as He reigns over all things....

blessing-img

നിങ്ങൾ തകർന്ന ഹൃദയമുള്ളവരാണോ?

15-Jun-2024

ഒരു സുഹൃത്തിനെപ്പോലെ കർത്താവിനെ വിളിക്കുക. ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തു അപേക്ഷിച്ചാലും കർത്താവ് തരും....

blessing-img

Your Enemies Shall Fall Today

14-Jun-2024

blessing-img

ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു

13-Jun-2024

ക്രിസ്തുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പരിവർത്തനവും പുനരുത്ഥാനവും നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിക്കുക, രൂപാന്തരപ്പെടുക. ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ട്...

blessing-img

ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളുടെമേൽ പകരും

12-Jun-2024

നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ നിറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിരവധി മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യും....

21 - 40 of ( 132 ) records
float-callfloat-prayerfloat-dollar